top of page

IMBA Finland ry:n 

PERUSKURSSIN EHDOT

Tutustuthan huolellisesti peruskurssin ehtoihin.

Ilmoittautuessasi peruskurssille hyväksyt ehdot.

1. Ilmoittautumisen sitovuus

Ilmoittautuessasi IMBA Finland ry:n peruskurssille sitoudut maksamaan kurssimaksun. Kurssimaksua ei palauteta missään tilanteessa, vaikka osallistumisesi kurssille estyisi. Voit kuitenkin käyttää viikon kokeiluaikaa tutustuaksesi kurssiin (katso kohta 3).

2. Ikäraja

Ikäraja IMBA Finland ry:n peruskurssille on 15 vuotta. Osallistujan on tullut täyttää 15 vuotta peruskurssin alkamispäivään mennessä. Tätä nuoremmat henkilöt eivät voi osallistua peruskurssille. Alle 18-vuotias osallistuja osallistuu kurssille huoltajansa vastuulla.

3. Kokeiluaika

Peruskurssille kuuluu yhden (1) viikon kokeiluaika, joka on kurssin ensimmäinen viikko eli seitsemän (7) päivää kurssin aloituspäivästä laskettuna, kurssin aloituspäivä mukaan lukien. Kokeiluaikaa ei voi siirtää muille viikoille, vaikka kurssia ei pääsisi aloittamaan vielä ensimmäisellä viikolla. Huomaathan, että kokeiluaikaa ei ole eikä kurssille osallistumista voi peruuttaa, mikäli maksat kurssisi jo ilmoittautumisen yhteydessä alennettuun Early Bird -hintaan. Early Bird -kurssimaksuja ei palauteta missään tilanteessa.

 

Mikäli haluat peruuttaa osallistumisesi kurssille kokeiluajan aikana, olet velvollinen ilmoittamaan siitä kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen dani.warnicki@gmail.com ennen kokeiluajan päättymistä. Kokeiluaika on kurssin ensimmäinen viikko eli seitsemän päivää kurssin aloituspäivästä laskettuna, kurssin aloituspäivä mukaan lukien. Kokeiluajan jälkeen ilmoitettuja peruutuksia ei huomioida. Mikäli et ilmoita peruutuksestasi kirjallisesti määräajan kuluessa, sinun katsotaan osallistuvan peruskurssille ja tällöin olet sitoutunut maksamaan kurssimaksun.

 

4. Kurssimaksu

Peruskurssin hinta ja alennettu hinta opiskelijoille ja työttömille on kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettu hinta. Alennuksen voi saada vain kurssin täydestä hinnasta. Early Bird -alennushinnasta ei siis voi saada lisäalennusta. Mikäli olet oikeutettu alennukseen kurssihinnasta, sinun tulee ilmoittaa tästä kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä sekä varautua esittämään alennukseen oikeuttava todistus kurssille osallistuessasi (esim. opiskelijakortti).

 

Kurssin voi maksaa jo ilmoittautumisen yhteydessä alennettuun Early Bird -hintaan. Ilmoittautumisen yhteydessä maksettua kurssimaksua ei palauteta missään tilanteessa. Mikäli et voi osallistua kurssille maksettuasi Early Bird -alennushinnan, kurssimaksua ei palauteta, mutta toivomme silti että ilmoitat tästä mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen dani.warnicki@gmail.com

 

5. Fyysinen terveys

Ilmoittautumalla kurssille vakuutat, että olet terve ja kykenevä osallistumaan fyysisesti rasittaviin treeneihin. Olet itse vastuussa omasta kyvykkyydestäsi osallistua treeneihin.

6. Kurssin keskeyttäminen

Kokeiluajan jälkeen peruskurssin voi keskeyttää ainoastaan painavasta ja pätevästä syystä. Näiksi syiksi luokitellaan esimerkiksi loukkaantuminen tai muu fyysinen este harjoituksiin osallistumiselle, raskaaksi tuleminen, paikkakunnalta muutto tai työnkuvan muuttuminen olennaisesti tai muu näihin verrattavissa oleva syy. Näissä tapauksissa sinun tulee varautua esittämään todistus kurssin keskeyttämisen syystä (esimerkiksi lääkärintodistus).

Kurssin keskeyttämiseksi olet velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi viimeistään yhden (1) viikon kuluessa siitä, kun keskeyttämisen syy on tullut tietoosi, kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen dani.warnicki@gmail.com. Ilmoita viestissäsi kurssin keskeyttämisestä, sekä esitä siihen oikeuttava painava ja pätevä syy. Kurssin keskeyttäminen astuu voimaan siitä hetkestä, kun IMBA Finland ry:n edustaja on lähettänyt sinulle ilmoituksen kurssin keskeyttämisen hyväksymisestä.

Jos joudut keskeyttämään kurssin, kurssimaksua ei palauteta, vaan voit siirtää osallistumisoikeutesi seuraaville peruskursseille. Osallistumisoikeus on käytettävä kahden (2) vuoden sisällä siitä päivästä lukien, kun kurssisi keskeyttäminen on astunut voimaan.

IMBA Finland ry:n hallitus käyttää tapauskohtaista harkintaa kurssimaksun palauttamisesta niissä tapauksissa, joissa kurssin keskeyttämiseen johtava syy estää kurssille osallistumisen myös tulevaisuudessa.​

7. Vakuutukset

Peruskurssille osallistuessasi olet itse vastuussa mahdollisista vakuutuksista treeneissä tapahtuvien vahinkojen tai tapaturmien kattamiseksi. IMBA Finlandin opettajat ovat treeneissä ohjaamassa harjoituksia siten, että ne ovat mahdollisimman turvallisia, mutta IMBA Finland ry tai sen edustajat eivät vastaa treeneissä tapahtuneista vahingoista tai tapaturmista, paitsi jos ne johtuvat IMBA Finland ry:n tai sen edustajien törkeästä laiminlyönnistä tai törkeästä huolimattomuudesta. Suosittelemme vakuutuksen ottamista.

bottom of page